Nagu Deeq

Ku Deeq oo Taageer Xisbiga SSUP

Fadlan ku deeq hadba intii aad awoodo.

Wixii faahfaahin ah kala soo xariir

Scroll to Top